Chráněné a kvalitní.

 

Pro ochranu proti vlivům okolního prostředí nebo neoprávněnému přístupu máme k dispozici různé metody, jejichž prostřednictvím jsou výrobky obalovány nebo utěsňovány.

Nízkotlaké lití horké taveniny

Tato technika lití představuje zpracování termoplastické horké taveniny na bázi polyamidů v podobě granulátu. Granulát se roztaví a při nízkotlakém lití se vstřikuje do formy, do které se předtím upevní elektronická sestava. Přitom se k ochraně komponent používá nízký tlak od 2 barů. Teplota zpracování činí krátce cca 200 °C. Vstřikovací nástroje jsou zpravidla vyrobeny z hliníku a lze je v krátké době levně vyrobit nenákladným postupem.

Zalévání

Zde se jednosložkové nebo dvousložkové zalévací hmoty dávkují prostřednictvím ventilu do formy. Tyto hmoty mohou být měkké a pružné až vysoce pevné, plněné nebo neplněné, čiré nebo barvené. Podle požadavků používáme hmoty vytvrzované za studena a za tepla různého chemického složení jako například epoxidovou pryskyřici, polyuretan, silikon a keramické zalévací hmoty.