Hospodárné řešení pro vysokorychlostní aplikace

Rychle probíhající procesy nejsou pro výkonnou senzoriku většinou žádným problémem. Pokud se však systém nepoužívá trvale a navzdory vysokým nárokům se proto nevyplatí větší investice do technicky komplikovanějších řešení, stává se kalkulace nákladů a užitku složitější.

 

Úplnou zprávu naleznete v následujícím PDF souboru.