ipf zajišťuje konstantní kontrolu kvality při laserovém svařování

Konstantně vysoká kvalita výrobků je v dnešní době zásadní pro udržení spokojenosti zákazníků. Toho lze dosáhnout použitím cílených kontrolních postupů, které zajistí, že produkty budou vyráběny a dodávány v této očekávané kvalitě. Firma, která se specializuje na zpracování všelijakých kovových součástí různými svařovacími procesy, si právě z těchto důvodů přeje monitorovat konkrétní svařovací proces v reálném čase. Aby bylo možné tavený kov při laserovém svařování vyhodnocovat, měl by být proces zaznamenán kamerou a výsledky by měly být poté analyzovány a protokolovány.

 

Jak ukazuje praxe, není tento úkol snadný: světlo vyzařované plazmou totiž může vést k překrývání kamerových záznamů. Z důvodu přeexponování dochází ke ztrátě velké části obrazových dat pro kontrolu kvality. Požadovaný systém by měl takovým problémům předcházet a být schopen zaznamenávat vysokorychlostní proces laserového svařování průběžně, aby bylo možné detailně posoudit výsledek práce. Řešení by navíc muselo být co nejkompaktnější, protože pro kameru včetně osvětlení je k dispozici jen velmi málo místa. Všechny tyto požadavky a výzvy hravě zvládají vysokorychlostní kamery OC29 od ipf electronic.

 

Pomocí těchto systémů lze snadno zaznamenávat, ukládat a následně analyzovat rychle probíhající průmyslové procesy s velmi vysokou snímkovou frekvencí (počet snímků za sekundu). Za použití bezplatného softwaru je pak snadné identifikovat možné příčiny poruch nebo chyb a v důsledku toho i potenciál pro optimalizaci procesu. Aby se předešlo výše uvedenému přeexponování způsobenému světlem emitovaným plazmou během procesu svařování, byla v této aplikaci pro monochromatickou kameru OC299725 použita kombinace několika čočkových filtrů, která propouští pouze světelné vlny požadované pro záznam obrazu. Dodatečné osvětlení navíc zajišťuje dostatek světla pro využitelné obrazové záznamy.

 

Díky vysokorychlostnímu kamerovému systému od ipf electronic může firma nyní přesně zaznamenávat a analyzovat proces laserového svařování. Případné problémy jsou rychle identifikovány, což znamená, že svařovací proces je možné cíleně optimalizovat. Záznamy lze navíc archivovat pro kompletní dokumentaci kvality svařování.

Porovnat