Kompaktní magneticky induktivní snímač průtoku

V časech stále se zvyšujících cen za energie je měření spotřeby důležitější než kdy dříve. Naše nové magneticky induktivní snímače průtoku pomáhají měřit a kontrolovat menší až střední průtoky vodivých tekutin v potrubích, například přítoky a odtoky čisté a špinavé vody nebo chladicí okruhy.

 

Zařízení měří na základě magneticky induktivního principu. Podle Faradayova zákona o elektromagnetické indukci se ve vodiči, který se nachází v magnetickém poli, indukuje napětí. Elektricky vodivé měřící médium odpovídá v tomto procesu vodiči. Měřícím médiem indukované napětí je proporční k rychlosti průtoku a tudíž měřítkem objemové průchodnosti. Předpokladem je minimální elektrická vodivost (≥20μS/cm) proudícího média. Indukované napětí je převáděno na integrovaný zesilovač měření dvěma elektrodami, umístěnými do vodivého kontaktu s médiem. Pomocí definovaného průměru potrubí je následně vypočítán průtok tekutiny.

 

Digitální ukazatel senzoru je možné v závislosti na zapojení otáčet v 90° krocích. Senzory navíc disponují dvěma výstupy, které je možné nakonfigurovat jako spínací, frekvenční nebo analogové výstupy.

 

Mezi další výhody patří mj. integrované měření teploty a dávkovací funkce, díky které je možné přesné nadávkování například čistících prostředků. Tím je zaručeno opatrné a optimalizované zacházení s hodnotnými médii a zároveň předcházeno předávkování nebo zbytečným nákladům na likvidaci. Bytelná a flexibilní stavba snímačů umožňuje jednoduchou montáž i v úzkých potrubních systémech.

 

Číslo výrobku Připojení Vnitřní průměr(DN) Rozsah měření
SM890020 G 1/4 palců 2,4 x 3mm 0,01 … 1 l/min
SM900020 G 1/2 palců 5mm 0,03 … 3 l/min
SM900021 G 1/2 palců 5mm 0,04 … 10 l/min
SM910020 G 3/4 palců 10mm 0,1 … 25 l/min
SM910021 G 3/4 palců 10mm 0,2 … 50 l/min
SM920020 G1 palců 15mm 0,2 … 50 l/min
SM920021 G1 palců 15mm 0,4 … 100 l/min

 

Porovnat