STARÁ DOBRÁ KLASIKA …

Senzor FI520170 je na první pohled atypickým snímačem měřícím výšku hladiny. Původně jsme ho vyvinuli na míru speciálním nárokům zákazníka pro kontrolu sypkých materiálů v třídících zařízeních a dopravníkových systémech.

 

V „hlavě" senzoru se nachází obdélníkové indukční čidlo a kloubový úchyt 200mm dlouhé plastové kyvné vzpěry je opatřen kovovou destičkou. Svisle svěšené kyvadlo, respektive v úchytu umístěná kovová destička spouští indukční senzor, který zahlásí prázdný stav. Kyvadlo, pod kterým se sypký materiál nachází, o něj zavadí a je jím uváděno do pohybu. Při této nesvislé poloze kyvadla se senzor nespouští a tedy hlásí stav naplnění.

Tento způsob kontroly sypkých materiálů je jednodušší než by poskytla například optická řešení, která jsou v podmínkách neustálého chvění a pohybů na vibračních dopravnících jen těžko obhajitelná. Senzor FI520170 se stal postupem času velmi úspěšným. V průběhu let jsme na základě poptávek vyvinuli několik jeho variant s rozdílnými délkami kyvadel nebo se závěsem z nerezové oceli (pro vyšší stabilitu pohybu)