VL31: KOMPAKTNÍ LOGICKÉ MODULY NYNÍ S ROZHRANÍM IO-LINK

Přes 25 let již existují logické moduly společnosti ipf, které propojují vícero senzorických výstupů. Toho je zapotřebí například u upínacích zařízení, u kterých se pozice upevněného dílu zkoumá na několika jeho místech. Vyvolávání dat programovatelnou řídící jednotkou ze všech senzorů zvlášť prodlužuje čas cyklů a vyžaduje větší počet vstupů a delší signální vedení. Pomocí našich logických modulů se senzorické výstupy dají sloučit principem „AND“ potažmo „OR“. Pro připojení takového modulu na řídící jednotku je zapotřebí pouze jednoho kabelu.

 

V uplynulých letech získávaly tyto logické rozdělovače

s konektory M8 nebo M12 na významu a podléhaly proto neustálému vývoji. Modely VL610304 a VL610308 byly před dvěma lety prvními logickými rozdělovači s rozhraním IO-Link, které umožňovaly libovolně naprogramovat logické napojení všech výstupů (viz Zpravodaj 02/2022).

 

Technologie IO-Link se nyní týká už i rozdělovačů M8. Jako jejich protějšky s konektory M12, i tyto moduly nabízíme ve dvou variantách: VL310304 se čtyřmi a VL310308 s osmi třípólovými konektory M8. Přitom disponují jedním pětipólovým konektorem M12 pro napojení na sběrnici. V továrním nastavení se spínací výstup PNP pro propojení „AND“ všech vstupů nachází na konektorovém pinu 4, výstup pro spojení „OR“ se nachází na pinu 2.

Pomocí IO-Link masteru (např. VY000005) se dají oba spínací výstupy libovolně nastavit. Je tak například možné deaktivovat nepotřebné vstupy nebo jakkoli nastavit způsob propojení každého konektoru. Navíc se nabízí možnost práce s virtuální skupinovou logikou.

 

Vedle známých logik „AND“ a „OR“ je k dispozici ještě třetí způsob propojení: „AND“ s funkcí monitorování signální změny na každém vstupu, která umožňuje včas zaznamenat funkční chyby nebo zaseknutý materiál.

U spínacích výstupů je možné přepínat z PNP na NPN. Za spínací funkci lze zvolit jak NO, tak NC. Pokud je signál veden přes mechanický kontakt, je možné využít i funkci ošetření zákmitů

s různými dobami ustálení. (gr)

Porovnat