TRANSPARENTNOST? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Využití senzorů pro detekci transparentních materiálů v celé řadě nejrozmanitějších aplikací je dnes již obecně rozšířené. V praxi však tato řešení fungují ne vždy zcela spolehlivě a proto pak jejich uživatelé čelí dalším výzvám. Nový pohled by mohl nabídnout optický senzor, který pracuje s UV světlem.

 

Pro detekci transparentních materiálů jsou většinou využívány optické senzory, které pracují s červeným nebo ultračerveným světlem (reflexní světlené závory), anebo ultrazvukové senzory. Obě varianty se dobře osvědčily, mají však také svá úskalí. Parametrizace konvenčních optických senzorů je založena na dvoubodovém principu. Přístroje se parametrizují nejprve bez objektu mezi reflektorem a senzorem, a poté s detekovaným objektem ve světelné závoře. Z výsledných mezních hodnot je pak stanoven práh spínání.

 

Kompletní zprávu o žádosti naleznete v následujícím souboru PDF.

[Translate to Tschechisch:]